o kompaniji

Kompanije je osnovana 2007. godine u Podgorici, a 9. decembra 2010. godine je preimenovana u “SYSTEM SECURITY”. Vlasnici su svoje 20-to godišnje iskustvo i znanje stečeno u državnim bezbjedonosnim stukturama uspješno prenijeli na sve uposlene u kompaniji “SYSTEM SECURITY”.

Osnovne djelatnosti kompanije su:

 • fizičko – tehničko obezbjeđenje
 • protiv – požarno obezbjeđenje
 • obezbjeđenje transporta novca i dragocjenosti
 • alarm monitoring
 • obezbjeđenje javnih skupova
 • kao i obezbjeđenje štičenih ličnosti.

U kompaniji je trenutno uposleno 236 ljudi u 21 grad, što znači da kompanija u potpunosti pokriva teritoriju Crne Gore.

“SYSTEM SECURITY” pored osnovne djelatnosti fizičkog obezbjeđenja svojim korisnicima pruža i sledeće usluge:

 • non – core djelatnosti (čišćenje, održavanje poslovnih i privatnih prostorija, kao i uređenje dvorišnog prostora)
 • djelatnosti vatrogasnih jedinica
 • tehničku zaštitu
 • servis protiv – požarnih aparata
 • instalacija opreme za video nadzor i alarmne dojave.

Zbog mreže raznovrsnosti štićenih objekata  formirali smo tri regionalna centra:

 • centralni
 • južni
 • i sjeverni.

Kompanija “SYSTEM SECURITY” je organizovana po divizionom modelu i raspolaže sa 7 operativno – nadzornih centara u Crnoj Gori:

Operativni centar Podgorica – centrala
Ul. Omera Abovića br. 21
Opetativni centar Bar
Opetativni centar Budva
Opetativni centar Kotor
Opetativni centar Herceg Novi
Opetativni centar Nikšić
Opetativni centar Bijelo Polje

Svi opertivni centri imaju mogućnost daljinskog alarma, protiv – provalna dojava, daljinska protiv – požarna dojava. A u Podgorici je smješten daljinski video nadzor na dvije lokacije odakle se kontrolišu svi objekti na teritoriji Crne Gore, kao i sve ekipe u transportu novca putem GPRS-a.

Standardi:

prosječna starosna struktura radnika fizičko – tehničkog obezbjeđenja na nivou cijele kompanije je 26 godina, po tome smo jedinstveni u Crnoj Gori.

Uslovi koje kandidat fizičko – tehničkog obezbjeđanja mora da ispuni za rad u kompaniji je zakonsku minimum:

 • ne stariji od 30 godina
 • komunikativnost
 • rad pod pritiskom
 • najmanje IV stepen stručne spreme
 • osnovno poznavanje rada na računaru
 • osnovno poznavanje engleskog jezika

U okviru D.O.O. “SYSTEM SECURITY” kao organizovana cjelina nalazi se “Diplomatic protection team” namijenjen isključivo za obezbjeđenje DKP-a, rezidencija kao i stanova članova diplomatskih misija.
Svi članovi “DPT”-a upoznati su sa odredbama protokola o diplomatskim odnosima, BKDO i BKKO koji se prvenstveno odnose na:

 • titule u diplomatskim misijama i forme obraćanja
 • privilegije i imuniteti
 • vozila DKP-a
 • obezbjeđenje prijema – koktela
 • procedura u slučaju incidenta
 • bezbjednost i zaštita DKP-a
 • elementi dobre zaštite i bezbjednosti misije i osoblja

Takođe, veoma je značajno napomenuti da je dio zaposlenih završio obuku na temu: “Postupanje sa diplomatskim osobljem”. Kao stručni konsultanti angažovani su i eminentni stručnjaci – eksperti iz navedenih oblasti.

Za nas je obezbjeđenje zanat, posao i umjetnost.
Vaš “SYSTEM SECURITY”!

SYSTEM SECURITY | 2012 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit